Thursday, March 25, 2010

Cool vehicle

Sent via BlackBerry from Maxis

Tong Sampah Automatik Video

Saya attached video for us to share>>>>>> : )

Tong Sampah Automatik

Projek ini sangat bagus digunakan untuk kempen2 kebersihan,Dengan menggunakan system ini,ia dapat menarik minat kanak2 untuk mencari sampah dan membuang nya di dalam tong sampah Auto ini>

Untuk menambah tarikan, Tong Sampah ini boleh dimodified dan diletakkan di atas kereta remote. Video akan dipost tidak lama lagi