Thursday, April 29, 2010

safety home door with PIR sensor and LCDHi,untuk kali ini,saya post sebuah projek elektronik yang boleh dijadikan projek tahun akhir.
Projek ini dipasang pada pintu masuk.apabila terdapat pelawat yang tidak dikenali,maka PIR sensor akan kesan dan lock pintu secara automatik.
Pada masa yang sama,tuan rumah dapat melihat tulisan pada LCD yangg mengatakan terdapat pelawat yang tidak dikenali.
Ini adalah satu projek elektronik yang baik.Selamat mencuba.