Sunday, July 7, 2013

Kid WheelChair

Post Projek Elektronik ini kali adalah sebuah wheel chair yg digunakan oleh kanak2.

Projek elektronik ini menggunakan PIC16F877A,litar PIC,Litar Relay dan Joystick.

Boleh rujuk video di bawah :