Monday, August 2, 2010

Wireless VB control Home AppliancesHai,untuk PROJEK ELEKTRONIK pada kali ini,saya telah menyiapkan satu prototype dimana semua perlatan boleh dikawal dengan menggunakan komputer secara wireless.Litar yang terlibat adalah LITAR BEKALAN KUASA,LITAR TRANSMITTER,LITAR RECEIVER,LITAR RS232 to TTL converter dan LITAR TRANSISTOR DRIVE RELAY.

Untuk projek yang lebih panjang boleh copy & paste link DI BAWAH ATAU highlight link DI BAWAH,kemudian "right click" dan "click link"

http://www.youtube.com/watch?v=49HBaLm-Duw

No comments:

Post a Comment