Sunday, November 15, 2009

RFID application ( Mineral water filling system)


Projek ini sama macam Vending machine yang ada dikaki lima shopping complex.Untuk membeli air,pengguna perlu memasukkan duit dan apabila duit mencukupi,maka air tin akan keluar. Bezanya dengan system ini,pengguna perlu Toup nilai RFDI card dahulu dan apabila pengguna touch card,maka air mineral akan keluar dan nilai wang dalam card akan berkurangan.

No comments:

Post a Comment