Sunday, November 15, 2009

RFID application


Projek ini macam touch and Go.Tapi perbezaan Touch and Go dengan projek ini adalah projek ini dapat membezakan antara Lori dan Kereta.


No comments:

Post a Comment