Sunday, November 15, 2009

RFID application ( Safety box system)

RFID security system for safety box


Projek ini adalah sama seperti safety box yang telah digunaan di bank atau dikedai pajak gadai.Yang jenis pusing2 tombol untuk mendapatkan password dan Jika password betul,maka safety box dapat dibuka.Perbezaan dengan projek ini adalah projek ini tak perlu pusing2 tombol.Hanya touch Card sahaja

1 comment: